ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕೇತರr ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬೋಧಕೇತರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಅಗಸ್ಟ - 2016 ರಿಂದ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾವ ನಮ್ರತಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
2 ಶ್ರೀ ಜಾಕೀರ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
3 ಕುಮಾರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಕುಮಾರಿ ಎಸ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
4 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
5 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
6 ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಣ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
7 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
8 ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
9 ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
10 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಡ್ಚುರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
11 ಕುಮಾರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಸೀದ್ರಾಮ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
12 ಕುಮಾರಿ ಲೋರಿನಾ ಶರೂನ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
13 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಹಲೀಮ್ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
14 ಶ್ರೀಮತಿ ನಹೋಮಿ ಗಂಡ ಸುಮಂತ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
15 ಕುಮಾರಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
16 ಕುಮಾರಿ ರುತ್‌ ತಂದೆ ಲಾಲದಾಸ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
17 ಕುಮಾರಿ ಕ್ರೀಸ್ಟೀನಾ ತಂದೆ ಹರೀಶ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
18 ಕುಮಾರಿ ಪುಶ್ಪಾವತಿ ಎಸ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
19 ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
20 ಕುಮಾರಿ ಸವಿತಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
21 ಶ್ರೀ ಆರೋಣ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
22 ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
23 ಕುಮಾರಿ ರೀಟಾ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
24 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
25 ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ ತಂದೆ ಪಾಡಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
26 ಕುಮಾರಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
27 ಶ್ರೀ ಜೀಲಾನ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
28 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
29 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಡಿ ಬಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
30 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಹಣುಮಂತ ಪುಜಾರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
31 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಂತವ್ವಾ ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
32 ಕುಮಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ತಂದೆ ಗಂಗರಾಮ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
33 ಕುಮಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಂದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
34 ವಿಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪುಂಡಲೀಕ ರಾವ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
35 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
36 ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
37 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
38 ಶ್ರೀ ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
39 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಗರಾಮ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
40 ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
41 ಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
42 ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
43 ಕುಮಾರಿ ರಿಭಾರಾಣಿ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ಭೊಸ್ಲೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
44 ಕುಮಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
45 ಶ್ರೀ ಸುರ್ಯಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
46 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಡೇವಿಡ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
47 ಬೀನಾ ಕುಂಬಲಾ ನೀಕಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
48 ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಪೀಟರ  ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
49 ಶ್ರೀ ಇಮಾನ್ವೆಲ್‌ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
50 ಶ್ರೀ ವೇಣುರಾಜ ತಂದೆ ಜರೀನ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
51 ಗುತ್ತೇದಾರ ಅಶ್ವೀನಿ ಮಧುಮತಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
52 ಕುಮಾರಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ತಂದೆ ನವಲಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
53 ಕುಮಾರಿ ಅನೀತಾ ತಂದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
54 ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್‌ ತಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
55 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಟಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
56 ಶ್ರೀ ಮುಜಾಮೀಲ್‌ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ  ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
57 ಕುಮಾರಿ ಮಂಜುರಾಣಿ ತಂದೆ ವಸಂತ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
58 ಕುಮಾರಿ ಬ್ಲೇಸ್ಸಿ ತಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ  ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
59 ಕುಮಾರಿ ಮಂಜುಳಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
60 ಕುಮಾರಿ ಅರುಣ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
61 ಕುಮಾರಿ ರೈಚಲ್‌ ರಾಣಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
62 ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ತಂದೆ ಮನೋಹರ  ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
63 ಶ್ರೀ ಶೇಕ ಅಲಿ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
64 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
65 ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಡಿ ಆಲಿಮ್‌  ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
66 ಕುಮಾರಿ ಸುನಿತಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ  ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
67 ಶೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
68 ಕುಮಾರಿ ಮಾಧವಿ ರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
69 ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
70 ಶ್ರೀ ಗೋರಕನಾಥ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
71 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಶಿವರಾಮ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
72 ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
73 ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುಶೀಲ್‌ ಘಾಗ್ರೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
74 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಆರ್ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
75 ಕುಮಾರಿ ಸುನಿತಾರಾಣಿ ತಂದೆ ಗಣಪರಾವ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
76 ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಡಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್‌ಖಾನ್ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
77 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ವಿಠಲ್‌ ಸಲ್ಗಾರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
78 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
79 ಕುಮಾರಿ ಗಾಗಿಣಿ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
80 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
81 ಶೇರಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
82 ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
83 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ದಶರಥMahesh Dashrath ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
84 ಮರೀನಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿ
85 ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
86 ಶ್ರೀ ಅಮೀರ ಖಾನ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
87 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
88 ಶ್ರೀಮತಿ ಭರತಬಾಯಿ ತಂದೆ ಚಿದಂಬರಾಯ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
89 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
90 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
91 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
92 ಕುಮಾರಿ ಶಕುಂತಲಾ ತಂದೆ ನರ್ಸಿಂಗರಾವ  ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
93 ಕುಮಾರಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
94 ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
95 ಕುಮಾರಿ ಕೆ ಎಂ ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
96 ಕುಮಾರಿ ಸೈಯದ ಶೆಹನವಾಜ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಯುಸೂಫ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
97 ಕುಮಾರಿ ಸತ್ಯಶೀಲಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
98 ಶ್ರೀ ಎಸ ಬಿ ಮುತ್ತತಿ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
99 ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
100 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
101 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ರಂಜೊಳಕರ್ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
102 ಕುಮಾರಿ ಮಹಾನಂದಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
103 ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
104 ಶ್ರೀ ತುಳಸಿರಾಮ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
105 ಶ್ರೀ ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
106 ಶ್ರೀ ಸುಲೋಚನಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
107 ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
108 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
109 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಕುಂಬಾರ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
110 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ತೆಲಿ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
111 ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
112 ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
113 ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
114 ಕುಮಾರಿ ರೇಣುಕಾ ತಂದೆ ದಸರಾಜ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
115 ಶ್ರೀ ರವೀಂದರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ರಾಠೊಡ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
116 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
117 ಶ್ರೀ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
118 ಶ್ರೀ ಶಾಹ್‌ ಮಾಜೀದ ಮೋಹಿಯುದ್ದಿನ್‌ ಖಾದ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
119 ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ  ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
120 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ್ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
121 ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ  ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
122 ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
123 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
124 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಬಾಬುರಾವ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
125 ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮೋಸಳೆ ಪ್ರಯೋಗಲಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
126 ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ ವೈ ಎಂ ಆರ ಟಿ
127 ಶ್ರೀ ಯು ತಿರುಮಲಾ ಎಂ ಆರ ಟಿ
128 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಕೆಎಂ ಎಂ ಆರ ಟಿ
129 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಎಂ ಆರ ಟಿ
130 ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಕಮಲ್‌ ಹುಸೇನ್‌  ಎಂ ಆರ ಟಿ
131 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ  ಎಂ ಆರ ಟಿ
132 ಕುಮಾರಿ ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಎಂ ಆರ ಟಿ
133 ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ತಂದೆ ಪೊಟ್ಟಪ್ಪಾ ಕ್ಷ ಕೀರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
134 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಕಾಶೇಪ್ಪಾ  ಕ್ಷ ಕೀರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
135 ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಅಲೀಂ ಕ್ಷ ಕೀರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
136 ಶ್ರೀ ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥರಾವ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
137 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಕಾಳೆಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
138 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಡಿ ಹೆಚ್ ಹಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
139 ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೊಡಲೆರ
140 ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ
141 ಶ್ರೀ ಅಮೋಲ ಕಾಂಬ್ಳೆ  ಎಮ ಎಸ ಡಬ್ಲೂ
142 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಪಿ ಬಿ ಎಮ ಎಸ ಡಬ್ಲೂ
143 ಶ್ರೀ ಸ್ನೇಹ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
144 ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷಾ ಆರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
145 ಕುಮಾರಿ ಗ್ಲೋರಿ ಪ್ಲೋರೇನ್ಸ ಸ್ಟೋರ ಕೀಪರ ಕಂ ಕ್ಲರ್ಕ
146 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 
147 ಶ್ರೀ ಮಚೇಂದ್ರ ಡಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಗ್ರೂಪ-ಡಿ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರ ಮತ್ತು ಪದನಾಮ 
148 ಶ್ರೀ ನೂರಂದಪ್ಪಾ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರು/ಸ್ಟೋರ ಕೀಪರ 
149 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರು/ಸ್ಟೋರ ಕೀಪರ 
150 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ  ಎಂ ಆರ ಟಿ 
151 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಕೆ ಫೀಜಿಕಲ್‌ ಟೀಚರ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-03-2021 10:56 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080